DIGITAAL JUHTSÜSTEEMID

Samuti valmistab Parker süsteemide tarbeks digitaalseid IQAN mooduleid. Süsteemid on keerulisemad ja siin pole paraku kruvikeerajaga (nagu analoogsüsteemil) mida peale hakata. Parameetrid seatakse ekraaniga mooduli nuppude abil. Digitaalsüsteemis on alati üks peamoodul kuhu laetakse valmis programmeeritud tööprogramm ja laiendusmoodul või laiendusmoodulid, vastavalt vajadusele.

Digitaaljuhtsüsteem 6 proportsionaal väljundiga

Digitaalseid süsteeme on lihtne laiendada, lisades juurde laiendusmooduleid. Kõik moodulid omavahel suhtlevad digitaalse Parker’i CAN protokolli abil, ehk siis moodulid on omavahel võrku ühendatud (nagu arvutivõrk), andmevahetuse siini moodustavad null volti ehk maandus, toitepinge ja kaks digitaalset “traati”, nn. “madal CAN signaal” ja “kõrge CAN signaal”. Digitaalsed süsteemid on “inteligentsemad”, neis on võimalik peamooduli ekraanil visuaalselt seadistada kõiki parameetreid, samuti mõõtereziimis jälgida kõikide sisend ja väljund signaalide suurusti reaalajas (näiteks mugav veaotsingul või täppishäälestusel). Digitaalne süsteem võimaldab erinevatel operaatoritel omada erinevaid eelseadistatud töökiirusi. Praktikas siis operaator töö alustades valib mõne klahvi vajutusega oma tööreziimi ja automaatselt seadistatakse tööks kiirused millised ta viimati enda jaoks valmis reguleeris. Samuti on võimalik kiirusi ühest operaatori reziimist teise kopeerida. Digitaalsetele süsteemidele on omane sisene diagnostika ja veateated operaatorile kuvatakse ekraanil veakoodide ehk veateadetena, a la et näiteks “puudub vsaku käsiku mingi kanali refrentspinge”, operaator teab kohe et kontrollida on vaja vasaku käsiku ühendusi. Digitaalse süsteemi programmi saab lisada mitmeid lisafunktsioone, nagu näiteks masina ja operaatorite töötundide lugerid, lugeda ja kuvada infot muudelt anduritelt, näiteks õli rõhku või temperatuuri.

Digitaaljuhtsüsteem 8 proportsionaal väljundiga

Digitaalsed süsteemid on suutelised juhtima terveid masinad (nn. “kogu-masina-juhtimisüsteem”).
Digitaalse süsteemi laiendusmoodulid omavad on-off ja propo sisendeid ning samuti on-off ja propo väljundeid. Kogu töö aluseks on töö programm mis valmis programmerimise järel laetakse süsteemi peamoodulisse. Ilma programmita on süsteem “pime”. Digitaased süsteemid on saadaval monokroom ja värviliste vedelkristall displeidega. Vanema põlvkonna monokroom ekraanile on lisandunud uuemad värvilised ekraanid. Vanem monokroom ekraan on suuteline kuvama korraga 2 erinevat parameerit, samas kui uuematele värvilistele ekraanidele on võimalik suisa joonistada ja kuvada igat sorti näidikuid. Süsteemi juhtimine aga toimub samal põhimõttel. Enamasti lihtsamate rakenduste jaoks sobib lihsam monokroom displei ja keerulisemate rakenduste jaoks on mugavam värviline ekraan.
Cranab’il näiteks puudub omal tootevalikus monokroomiga digisüsteem, tootja tarnib omi originaalsüsteeme (Cranab’i programmiga) vaid värvilise ekraanimooduliga. Kui nõudmised süsteemile on tagasihoidlikumad, võime pakkuda tõstuki juhtimise tarbeks lihtsamat analoogsüsteemi.

Loglink 2016 ©