ANALOOG JUHTSÜSTEEMID

Pakume välja Parker IQAN moodulite baasil juhtimissüsteeme tõstukitele ja võimalusel muudele masinatele. Põhiliselt oleme keskendunud tõstukite juhtimissüsteemidele, klassikalised 6 funktsiooni: peapoom, välispoom, teleskoop, tõstuki pööramine, rotaator ja haarats. IQAN’i juhtsüsteem on suheliselt lihtne, peamisteks sõlmkomponentideks on 2 x 3D minikäsikud ja 3tk IQAN analoogmooduleid. Kahest juhtkäsikust lähtuvad kuue funktsiooni nõrkvoolu signaalid juhatatakse analoogmoodulite sisenditesse, millede väljundeisse formeeritakse amperaazi väljundsignaalid. Üks analoogmoodul omab 2 täispropotsionaalset kahepoolset kanalit. Üks kahepoolse kanali pooltest valmistab ette nn. “negatiivse liikumise” väljundsignaali ja teine kanali pooltest nn. “positiivse liikumise” väljundsignaali. Ühe füüsilise kanali otsa saab siis lülitada 2 solenoid klappi. Praktikas saavutatakse solenoidide ühendus nii, et viimaste ühise ühenduse keskpunkti ühendatakse kanali väljundsignaal ja esimese solenoidi teisele klemmile viit ehk referents pinge positiivne poolus ja teise solenoidi teisele klemmile negatiivne referents poolus. Positiivse pooluse ja väljundi vahel juhitakse siis nn. “positiivset liikumist” ja väljundi ja negatiivse pooluse vahel “negatiivset liikumist”. Tõstuki peal praktikas näeb asi välja nii, et näiteks tõstes peapoomi on rakendatud “positiivne liikumine” ja poomi langetades rakendub “negatiivne liikumine”. Kuna ühes moodulis on kaks ühesugust füüsilist kanalit, siis on ühe mooduli otsa võimalik ühendada 4 solenoidi, 3 moodulit garanteerivad juhtimise 6-le kahepoolsele propofunktsioonile ehk kontrollivad 12 solenoidklappi. Käsikutes formeeritakse nõrkvoolu signaalid analoogiliselt, ehk nn. negatiivseks pooluseks” on  0 (null) volti, “positiivseks pooluseks” referents pinge maksimaalne positiivne väärtus ja keskpunktiks on täpselt pool referentspinge suurusest. Praktikas toimub “negatiivne liikumine“ siis, kui pool pingest väheneb nulli suunas ja “positiivne liikumine“ siis, kui pinge suureneb keskpunktist referents pinge maksimumi suunas. Igas käsikus on 3 väljundit, millede abil juhitakse 3 kahepoolset funktsiooni.

Analoogjuhtsüsteem 6 proportsionaal väljundiga

Kõik IQAN moodulid on proportsionaalsed, põhimõtteli- selt on väliste vahenditega võimalik muuta ka nende väljundsignaal  on-off (sisse-välja) signaaliks , aga sel puudub sügav mõte. Samuti on kõik Parker’i poolt valmistatud mobiilsete masinate hüdrojagajad nagu P70, L90, F130, K170, HC170 ja muud varustatud vaid proportsionaalsete solenoididega, on-off funktsioonid puuduvad. Põhimõtteliselt on võimalik solenoidega juhtida on-off funktsiooni nii, et proportsionaalsolenoidile rakendatakse signaali maksimumväärtus, aga see pole eriti mõtekas, kuna on-off süsteemide tarbeks on mõistlik siis juba kasutada lihtsamaid ja odavamaid on-off klappe ja lüliteid. Nagu kõrval paiknevast illustratsioonist nähtub, kontrollib vasakpoolse käsiku 2 signaali vasakpoolse mooduli kahte kanalit ehk tõstuki välispoomi (käsiku liigutamisel edasi-tagasi) ning masti pööramist (käsiku kallutamine vasakule-paremale). Kolmas vasaku käsiku ehk proponupu signaal söödetakse keskmise juhtmooduli esimesse kanalisse ja analoogselt suunatakse parempoolse käsiku proponupu  signaal keskmise mooduli teise kanalisse. Keskmine moodul kontrollib funktsioone “teleskoop” ja “haarats”. Ülejäänud parem poolse käsiku 2 signaali omavad kontrolli kolmanda ehk parempoolse mooduli üle, mille juhtimisele on allutatud peapoom (käsiku liigutamine edasi-tagasi) ning rotaator (käsiku liigutamine vasakule-paremale).
Moodulitel on sisseehitatud kontroll jälgimaks sisend ja välisahelate ühendusi, näiteks kui käsiku kaabel peaks katki minema, siis moodulil hakkab sellest impulsidega märku andma  punane led ehk valgusdiood. Samuti on asi väljunditega, kui näiteks solenoid peaks läbi põlema või muul põhjusel vooluring avanema, siis taas punane led teatab vilgutustega häirest. Samuti on moodulitel peal nn.”termokontroll”, ehk siis solenoide temperatuuri muutudes, muutub ka seoses sellega veidi nende takistus, moodul püüab seda arvestada ja veidi korrigeerida väljundvoolusid. Suurimad erinevused ilmnevad talviti.

Analoogjuhtsüsteem 8 proportsionaal väljundiga

Töökiiruste seadistamine on lihtne, kruvikeeraja abil. Iga mooduli kumbki kanal omab iseseisvaid parameetreid, seadistada on võimalik solenoidide tarbeks miinimum voolu suurust (voolutugevust millest alates solenoid hakkab avanema), maksimum voolu (millal solenoid avaneb täiesti), samuti töö alustuse sujuvust ehk alustus rampi ning funktsiooni lõpetamise sujuvust ehk lõpetus rampi. Praktikas on siis mooduli otsas reguleerimiskruvi, millele vajutades saab liikuda ühest reguleerimisreziimist järgmisse ja kruvi pöörates suurendada või vähendada parameetrite suurusi. Parasjagu reguleeritavast parameetrist anab moodulil märku funktsiooni led (milline kanal on töö all) ja parameetri oma led, mida parasjagu seadistatakse.
Teatavatel juhtudel vajatakse tõstuki abifunktsioonide juhtimiseks lisa täitursüsteeme, nagu näiteks tõstuki tugijalgade kontrolliks. IQAN’i analoogsüsteemi on lihtne laiendada, lisades juurde 1 mooduli ja näiteks 2 proportsionaalset mikrokäsikut. Viimastest saadavad signaalid söödetakse neljandasse moodulisse ja tulemuseks on super sujuvalt liikuvad tugijalad. Nelja mooduliga süsteem võtab oma kontrolli alla 8-sektsioonse hüdrojagaja. Samuti oleks altenatiiviks 4D viimase põlvkonna käsikud, millede väljundeist on saadaval 4 proportsionaalsignaali.
Näiteks vasaku käsiku kontrolli alla võiks olla antud tõstuki välispoom, masti pööramine, teleskoop ja vasak tugijalg ning parempoolsele käsikule allutatud peapoomi, rotaatori, haaratsi ja parema tugijala juhtimine. Tulemus on üsna kompaktne, kaks 4D käsikut teevad kogu juhtahela töö, lisakäsikuid ei vajata. Neljanda funktsiooni juhtimiseks on pildil oleval käsikul kaelus, mida saab vasakule-paremale keerata.
Loglink 2016 ©